Arbete – En vanlig anledning till flytt

Kiruna gruva

Man kan se tydliga exempel genom historien på hur bristen av, eller tillgången till arbete, omplacerad miljontals människor rent geografiskt. Vi tar i denna artikel upp några högaktuella nutida exempel på detta, blandat med kända exempel ur historien.

Den svenska gruvindustrin

I Sverige har vi till stor del våran gruvindustri att tacka för mycket av den välfärd vi lyckats bygga upp i vårat avlånga land. Den har både gett lön i handen till tusentals arbetare och hjälpt till att finansiera statens statskassa, både genom rena skatteintäkter från löner och entreprenörer, samt genom export av alla de brutna materialen. Den viktigaste gruvbrytningen har utan tvekan skett i Malmfälten (ett område som ringar in både Kiruna samt Gällivare kommun), en brytning som etablerades redan så tidigt som på slutet av 1800-talet.

Ruljansen uppe i Malmfälten pågår än till denna dag, med stora investeringar planerade även inför framtiden. Området för inte bara med sig arbete till de som bor i trakten, utan lockar även många svenskar från södra Sverige, men även från våra grannländer som till exempel Finland och Polen. Käppar har dock sannerligen dykt upp i hjulet för vissa utav de verksamma företagen, något som i ett fåtal fall tråkigt nog stoppat driften helt och hållet.

Aitik

LKAB har bland annat åkt på den intressanta uppgiften att omlokalisera hela Kiruna stad och dess invånare för att kunna fortsätta sin brytning på den del av malmkroppen som går under den nuvarande positioneringen. Den fortsatta brytningen är en förutsättning för stadens välmående och dess invånare nödvändiga för denna, något som till stor del legat till grund för beslutet.

Det senaste gruvföretag som fått bita i gräset och som tvingats lägga ner sin verksamhet är Northland. Anledningen är helt enkelt avsaknaden av kapital som slutligen fått bolaget ned på knäna. Gruvbrytningen i Pajala ligger med andra ord på is och dess framtid och existens är därför för stunden ett osäkert faktum.

Norges olja och gas

På precis samma sätt den svenska gruvindustrin årligen lockar mängder av människor till arbete, gör så även den norska olje- och gasindustrin. Medans, bland annat, många polacker söker nya arbetstillfällen i Sverige, styr många svenskar sin kosa utomlands för arbete i Norge. Det blir på så sätt en viss rotation på den internationella arbetsmarknaden, där löner och förmåner styr strömmarna av arbetare mot grönare jaktmarker än de själva har möjligheten till i sina respektive hemländer.

Den senaste tidens prisras på olja har dock slagit hårt på landets intäkter, men man räknar med att åtminstone hälften av landets olje- och gasresurser fortfarande finns kvar ute tills havs.

Oljerigg Norge

USA

Som världens absoluta stormakt och med en historia full av svenska immigranter är ett land som USA även intressant för oss svenskar. Landet har vid ett flertal tillfällen genom historiens gång och under sin utveckling dragit människor i olika riktningar på grund av valet att försörja sig. Man har bland annat genomgått flera stora guldrusher, där den mest kända kan tillräknas guldrushen i Klondike. Miljontals människor migrerade mot Yukon men bara några hundra tusen nådde hela vägen fram till den stad som senare kom att bli Dawson City.

Klondike

En annan intressant sak var den tillströmning mot Las Vegas som begav sig på 1930-talet. Det var nämligen 1931 som Nevada legaliserade spel med pengar och det som blev startskottet till syndernas stad som vi kan uppleva den idag. Poker- och blackjackspelare drogs med en till synes magnetisk dragningkraft mot staden, något som aldrig hade nått samma effekt med dagens spelklimat, där man enkelt kan göra samma sak hemifrån.

Uppförandet av storstäderna i USA är även det något som lockat många människor till flytt. Skyskraporna byggdes förr med helt andra metoder än vad vi är vana vid idag och krävde helt klart sitt manskap för att slutföra arbetet. Många av er har säkert sett den kända bilden på några arbetare högt uppe på en balk under byggnationerna av en skyskrapa, en bild som dock sägs vara fabricerad.

Det kan tvistas om huruvida detta går inom ramen för ämnet, men det känns ändå värdefullt att också notera det höga antalet amerikanska soldater lokaliserade på olika håll och kanter runt om i världen. USA är det land som är inblandat i flest konflikter på global skala och har därför soldater utstationerade inte enbart i aktiva krigszoner.

Soldat