Flytta till bostadsrätt – att tänka på

Att bo i en bostadsrätt är något inte alla har erfarenhet av och det är lätt att tro att det är som att bo i en hyresrätt. Men det finns tydliga skillnader på detta som man bör veta i förhand.

Det finns både större friheter och ansvar med en bostadsrätt i jämförelse med en hyresrätt. I en hyresrätt är det inte alltid så lätt att få tillåtelse för att göra förändringar, men i en bostadsrätt har man betydligt större renoveringsmöjligheter. Större förändringar kräver dock godkännande från bostadsrättsföreningen.

Detta beror på att i en hyresrätt hyr man av fastighetsägaren medan i en bostadsrätt äger man fastigheten gemensamt med alla som bor i huset. Detta är ju också en bra anledning till varför man bör lära känna sina grannar och göra sitt bästa för att komma överens med dem. Tekniskt sett äger man inte själva lägenheten utan rätten att bo i den.

Precis som med en hyresrätt betalar man en månadsavgift för sitt boende, men det är förhållandevis lägre än en hyresrätt av samma storlek. Denna månadsavgift är många gånger föreningens enda inkomst och ska betala för allt underhåll som inte bostadsrättshavarna ansvarar över.

Fördelningen av detta ansvar finns delvis i bostadsrättslagen och delvis i föreningens stadgar. Funderar man någonsin över vem som har ansvaret av olika delar kan man vända sig till dessa två källor för ytterligare information.