Köpa rivningsobjekt

När man letar efter hus hittar man ofta flera billiga alternativ där huset beskrivs ha antingen renoverings- eller rivningsbehov. Ett hus som är alltför nedgånget kan bli mycket dyrt att reparera. I sådana situationer kan en rivning och att bygga nytt vara ett bättre och ett mer ekonomiskt sunt alternativ.

Riva hus

Givetvis finns det många vackra hus som behöver bevaras, men de flesta hus är trots allt inte av den kategorin. Förutom att de kan vara nedgångna så måste man även ta hänsyn till ekonomin i huset. Det kan helt enkelt vara för dyrt i drift. Genom att bygga nytt kan man ta tillvara på ny teknik och få ett hus som bättre tillfredsställer behoven, estetiska krav och dessutom att bli mer attraktivt på marknaden.

Tomt billigare när byggnad måste rivas

Ibland kan man komma över en fin tomt, men får en gammal byggnad på köpet. Tomten kan vara mer värd utan huset där. I sådana fall kan det vara mycket förmånligare att riva. Det finns företag som specialiserar sig på rivning, till exempel Amas som har de rätta verktygen för att rivningen ska ske på bästa sätt. Det finns en hel del att tänka på när man skall riva och bygga nytt. Det kan rivningsfirman hjälpa till med.

Att tänka på vid rivning

En viktig detalj är att söka rivningslov och byggnadstillstånd på kommunen. Se till att ha det klart innan något annat görs. En stor del av rivningskostnaden består av att frakta bort och göra sig av med material. Här kan man göra stora besparingar genom att planera väl. Försök sortera avfallet. Det gör det billigare att göra sig av med. Material som inte är giftigt kan användas som landfyllnad i infarter, gångar och så vidare. En del kan ha ett värde, till exempel gammalt tegel, fönsterbågar, metaller, kablar och annat. Tänk på att en del material kan vara hälsovådliga.