Vad är dolda fel?

Det verkar vara ett mytomspunnet problem som oroar säljare och ger köpare hopp. Det är en omdiskuterad regel och svårt att veta vad som gäller när du väl står där själv. 

Ett dolt fel är ett fel eller en brist som du inte hade kunnat upptäcka även fast du har gjort noggranna undersökningar och har uppfyllt din undersökningsplikt. Det borde också vara ett allvarligt fel som kan leda till skador eller redan har lett till skador i huset eller lägenheten.

Som säljare kan du skydda dig från ett dolt fel genom att köpa en försäkring som gäller under tio år. Om några dolda fel dyker upp och anmäls av en köpare, kan du få hjälp av ditt försäkringsbolag för eventuella kostnader.

Som köpare är det ofta svårt att få igenom ett dolt fel eftersom din undersökningsplikt är så långtgående. Du behöver ha anlitat en egen besiktningsman och om denna tycker att du ska undersöka något närmare, borde du göra det. Det kan dock betyda håltagningar i golv och väggar, något som säljaren kanske inte är så sugen på eftersom du kanske backar ur köpet och de står där med hål i bostaden.

Om du blir anklagad för eller hittar ett dolt fel är det vettigt att ta kontakt med en bostadsjurist av något slag, de kan agera medlare och hantera pappersarbetet samt reglerna som finns kring just dolda fel.