Vikten av besiktning vid nytt köp

När man flyttar är det självfallet viktigt att allt fungerar i sin nya fastighet, och just därför är det många som anlitar en besiktningsman innan köpet går igenom.2836378-family-having-their-new-home-inspected-by-an-engineerDen typ besiktning som oftast utförs vid försäljning och köp av fastigheter kallas för överlåtelsebesiktning, där man först undersöker alla synliga ytor i byggnadens alla rum, förråd, källare, vindsutrymmen, balkong, garage och tak. Fasader och marken runtom huset kontrolleras också. Men det är viktigt att veta att en sådan besiktning inte täcker de följande:

  • El
  • Vatten och avlopp
  • Ventilation
  • Uppvärmningssystem och skorstensstock

Vill man ha någon eller alla av dessa besiktade kan man dock beställa dem som tilläggstjänst. Detta innebär naturligtvis inte att en besiktningsman helt och håller ignorerar dessa punkter vid en överlåtelsebesiktning. De ser till att hålla ögonen öppna efter möjliga problem, och hittat de något föreslår man en vidare undersökning i ett eller flera av dessa områden.Gäller det en köp av fastighet med egen brunn är det alltid en bra idé att inspektera vattnet och avloppet. Finns det ett problem med avloppet löper man risken att kontaminera inte bara sitt eget dricksvatten, utan även grannarnas. Och sprids en kontaminering dessutom till grundvatten finns det även risk att både djur och människor i området kan ta skada eller bli sjuka.Många fastigheter med egen brunn kan även behöva vattenfilter för att bli av med olika ämnen som annars finns i det vatten man tar in i huset. Dessa filter kan ta bort skadliga ämnen som arsenik, mangan, nitrat och radon, med finns även filter som renar vatten från hårdhet, ser till att det håller rätt pH-värde, eller tar bort skadliga bakterier.Vill man anlita en besiktningsman vid köp eller försäljning av en fastighet kan man söka på gula sidorna, där kan man även läsa omdömen från tidigare kunder.