Att riva hus

Ibland vill man åt tomten men inte bostaden på den. Det kan vara ett rivningsobjekt som inte går att rädda, eller en ladugård som börjar luta för mycket. Vilka skäl man än har, finns det vissa grundstenar man ska komma ihåg när man planerar och utför en rivning. 

Kontakta myndighet

Vilka man behöver kontakta, inom vilken tidsgräns och vilka formulär som ska fyllas i kan skilja sig från kommun till kommun. Här ser ni ett exempel på vad som krävs för att riva ett hus i Västnyland. Det enda vi kan göra är att prata generellt om vad som behövs, och det första som behövs är en rivningsanmälan. Den ska oftast skickas in minst 30 dagar innan rivningsarbetet ska börja så myndigheterna hinner granska ärendet och besluta om rivningen beviljas eller ej. Detta är oftast mest formalia och för att förhindra att ett skyddat eller kulturmärkt hus rivs.

Planera rivningen

Ta in en besiktningsman som kan se över bostaden. Det gäller att hitta eventuella farliga kemikalier och material i huset innan rivningen börjar så man vet hur man ska hantera dessa. Man vill inte komma halvvägs genom rivningen och stöta på asbest, eller liknande. Det kan också vara värt att ta in en projektledare, kanske bara under planeringsdagarna, som kan rita upp en plan hur rivningen ska gå till.

Återvinn

Varför man ska planera när man river vart, är för att många kommuner har lagar om återvinning och ska man sortera material som bara ligger i en enda stor hög tar det onödigt lång tid. Skriv ut ett ark som beskriver hur materialet ska återvinnas och dela upp så är det lätt att följa när man väl rivit första väggen.Hyra in containrar där ni kan dela upp materialet. En projektledare kan hjälpa er att uppskatta mängden avfall och hur många containrar ni behöver.

Verktyg

Nu börjar vi närma oss den faktiska rivningen. För att kunna riva väggar, ta bort asfalt och grunden, behöver man stora verktyg och maskiner. Dessa är så klart bäst att hyra. De flesta av dessa kan man hantera själv utan att det krävs speciella tillstånd och träning, såsom mindre grävmaskiner. I början av rivningen har man användning av grävmaskinen eftersom man kan fästa olika verktyg framtill, exempelvis en rotationsfräs för att ta sig genom hårdare material.Grävmaskinen kommer till användning senare också, när det är dags att sortera materialen i containrarna.

Anlita rivningsfirma

Det finns många olika anledningar till varför man inte river själv. Det kan bero på exempelvis bristande kunskaper, för stort projekt, sjukdom eller bara för att man inte vill göra det själv till exempel. Väljer man att anlita en rivningsfirma är det god ide att ta offert från flera olika.Du kan även anlita för att riva bort delar av en byggnad så som kök eller badrum som exempel. Det är då bra att undersöka om firman är van att hantera mindre rivningar där vissa åtgärder måste tas för att inte skada andra delar av byggnaden och eventuellt bevara exempelvis befintliga vattenledningar.